Diensten

Financiële administratie

Financiële administratie(de boekhouding): opzetten en inrichten van de financiële administratie sorteren, ordenen en coderen van de boekstukken verwerken van de boekstukken op de computer verzorging van de aangifte omzetbelasting tussentijdse rapportage, indien dit gewenst is ...

Salarisadministratie

Wij kunnen voor u de salarisadministratie verzorgen: aanmelden personeel bij de Belastingdienst loonadministratie: de (concept)aangifte loonheffing en werknemersverzekeringen  de maandelijkse verwerking van de salarisstroken het jaarwerk (aanlevering bij de...

Projectadministratie

Projectadministratie: vastleggen financiële projectafspraken vastleggen onderhanden werk vastleggen bestedingen budgetbewaking verzorgen managementrapportages verzorgen facturatie verzorgen financiële eindrapportage

Belastingadviezen

Belastingadviezen: in kaart brengen financiële situatie advisering op basis van fiscale wetgeving in kaart brengen fiscale kansen en bedreigingen optimalisatie belastingsituatie bijstand tijdens fiscale controles wij treden op als fiscaal vertrouwenspersoon

Belastingaangifte

De volgende soorten belastingaangifte kunnen wij voor u verzorgen: aangifte particuliere inkomstenbelasting aangifte inkomstenbelasting voor ondenemers aangifte vennootschapsbelasting aangifte omzetbelasting aangifte loonbelasting  

Opstellen jaarrekening

Minstens eenmaal per jaar zult u behoefte hebben aan een financieel verslag van uw ondernemersactiviteiten. U wilt graag weten hoeveel u heeft omgezet, hoeveel kosten u heeft moeten maken en waaruit deze kosten bestaan. Daarnaast wilt u graag weten hoe deze cijfers zich verhouden tot voorgaande...

Ondernemingsplan

Wat precies in het ondernemingsplan komt staan, is natuurlijk afhankelijk van uw idee, uw persoonlijke situatie, de branche waarin u opereert en het product of de dienst die u aanbiedt. Waarschijnlijk heeft u veel inspiratie en wilt u heel veel informatie geven over uw fantastische idee. Ons advies...

Personeelszaken

Op het gebied van personeelszaken bieden wij onderstaande diensten aan: opstellen arbeidscontracten verzuimbeleid en contacten met Arbodienst conflictbemiddeling