Projectadministratie

Projectadministratie:

  • vastleggen financiële projectafspraken
  • vastleggen onderhanden werk
  • vastleggen bestedingen
  • budgetbewaking
  • verzorgen managementrapportages
  • verzorgen facturatie
  • verzorgen financiële eindrapportage
Terug
bouwkundig tekenwerk en constructieberekeningen Aboss