Opstellen jaarrekening

Minstens eenmaal per jaar zult u behoefte hebben aan een financieel verslag van uw ondernemersactiviteiten. U wilt graag weten hoeveel u heeft omgezet, hoeveel kosten u heeft moeten maken en waaruit deze kosten bestaan. Daarnaast wilt u graag weten hoe deze cijfers zich verhouden tot voorgaande jaren. Al deze informatie is terug te vinden in de jaarrekening.

Na het controleren van uw cijfers wordt de jaarrekening door ons samengesteld. De jaarrekening geeft u betrouwbare informatie die u goed kunt gebruiken om uw bedrijf de gewenste richting uit te sturen. Wanneer u in de huidige tijd niet beschikt over betrouwbare informatie wordt de kans om succesvol te ondernemen aanzienlijk kleiner.

Terug
bouwkundig tekenwerk en constructieberekeningen Aboss